Advertentie
Advertentie

Postcheque wil trouwen met een bank

(tijd) - De Postcheque wil snel overgaan tot een strategische alliantie met een financiële groep. Bedoeling is om standaardprodukten te verkopen aan de eigen klanten onder de naam 'De Post'. In ruil voor die inbreng krijgt de partner een hoge omzet via de postkantoren. Een en ander past in het strategisch koncept 'Financiële Post 2000'. Gelijktijdig poogt de Postcheque zijn 'slapende klanten' terug te aktiveren om niet verder marktaandeel te verliezen. Het strategisch plan van de Postcheque kan op termijn naar een gedeeltelijke privatizering leiden. In een omstandige, vertrouwelijke nota, die de redaktie kon inkijken, licht de Postcheque zijn nieuwe strategie toe. Via een advokatenkantoor werd de nota zowel aan banken als beursvennootschappen gezonden. De Post werkt nu al samen met een reeks instellingen, maar wil nu blijkbaar produkten onder eigen naam introduceren. Verwacht wordt dat de bankiers verontwaardigd zullen reageren. Ze hekelen al een tijdje het feit dat de Postcheque financiële produkten verkoopt. De Postcheque heeft immers geen statuut als kredietinstelling en is dus vrijgesteld van een hele reeks verplichtingen die gewone banken wel hebben. De Belgische Vereniging van Banken (BVB) spande al een zaak in voor de Europese kommissie wegens konkurrentievervalsing.