PosTel brengt Japans vastgoed over naar België

(tijd) - PosTel Investment, het grootste Britse pensioenfonds heeft onlangs een Belgische dochteronderneming opgericht, luisterend naar de exotische naam Shinjuku. Dat is nauwelijks opmerkelijk, ware het niet dat Shinjuku met een volstort maatschappelijk kapitaal van één miljard frank start. Toch zal de nieuwe onderneming geen aktiviteiten in België ontplooien. De hele operatie is zuiver technisch en behelst niet meer dan het overbrengen van een Japanse vastgoedportefeuille van een Amerikaanse bedrijf naar België. De drijfveer achter deze operatie is de fiskus.