Postmoderne veren

Eén van de modewoorden waarmee literatuurcritici te pas en te onpas koketteren is postmodernisme. De term krijgt uiteenlopende betekenissen maar niemand schijnt echt te weten welke lading de postmoderne vlag precies dekt. Bart Vervaeck schept duidelijkheid in zijn boek over de postmoderne roman in Nederland en Vlaanderen. Nochtans gelooft hij niet 'dat er zoiets bestaat als het postmodernisme of de postmoderne roman'.