Postume Taaluniepenning voor Daniël Coens

(belga) - De overleden ex-minister van onderwijs Daniel Coens krijgt van het komitee van ministers van de Nederlandse Taalunie de Taaluniepenning toegewezen. Die uitzonderlijke postume onderscheiding houdt verband met de verdiensten van Coens als pleitbezorger voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking, aldus de Taalunie.