Postuniversitaire opleiding KMO-bedrijfsadviseurs

De opleiding Master in KMO-management leidt gedurende negen maanden afgestudeerden van universiteiten en hogescholen op tot KMO-bedrijfsadviseurs. Deze voltijdse opleiding is helemaal op het management van de KMO-wereld toegespitst. Naast de werkseminaries, begeleid door mensen die met beide voeten in de praktijk staan, komen bedrijfsbezoeken, groepswerk en persoonlijkheidsontwikkeling aan bod.Waar: VIZO, Kanselarijstraat 19, 1000 BrusselWanneer: van 1 oktober 2001 tot 31 mei 2002. U kan inschrijvingen tot 16 april.Prijs: 18.000 frank of 446,26 euroInlichtingen: Nele Lintermans, tel.: 02/227.49.94, e-mail: bedrijfsadvies@vizo.beTips bij een sociale auditDit programma is gebaseerd op de ervaringen van consultants die tientallen personeelsadministraties hebben doorgelicht, zowel bij KMOs als grote bedrijven. Zij hebben een lijst gemaakt van de meest voorkomende fouten. Deze consultants treden zelf op als docent. Ze wijzen u aan waar de rode en de groene lichten staan. Zo kan u controleren of u op het goede spoor zit en of u eventueel moet bijsturen. U gaat naar huis met een lijst van actiepunten. Daarnaast focussen we op financiële opportuniteiten en valkuilen. Waar: Ter Elst, Ter Elststraat 310, AntwerpenWanneer: 23 april van 13.30 tot 16.30 uurPrijs: 10.488 frank of 260 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenInitiatieopleiding personenbelastingDe inhoud van deze cursus is gegroeid uit de praktijk van elke dag op de personeelsdienst van KMOs en grotere ondernemingen. Een jarenlange ervaring door de trainer op de fiscale afdeling van een sociaal secretariaat staat garant voor een zeer praktijkgerichte aanpak van de opleiding. U krijgt een praktisch inzicht in de fiscale behandeling van beroepsinkomsten van werknemers en bedrijfsleiders in de personenbelasting. U wordt op de hoogte gebracht van de effectieve berekening van de personenbelasting en u hoort van de allerlaatste nieuwigheden in het plan-Reynders.Waar: UZ, GentWanneer: 23 en 24 april, van 9 tot 16.30 uurPrijs: 30.255 frank of 750 euro (+BTW).Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenInitiatieopleiding sociaal rechtTijdens twee dagen krijgt u een inzicht in de loonadministratie en loonberekening. We geven u de spelregels mee voor de berekening van de belangrijkste salariselementen, uitdiensttreding, vakantiegeld en premies. Praktijkvoorbeelden krijgen veel aandacht. U leert de basisregels kennen van ziekte, arbeidsongeval en zwangerschap. Na afloop van de cursus kan de cursist elke dinsdag, gedurende drie maanden, een beroep doen op een hotline.Waar: AntwerpenWanneer: 23 en 24 april, van 9 tot 16.30 uurPrijs: 33.280 frank of 825 euro(+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenHet loonbegripEen goed salarisbeleid houdt vaak de betaling in van allerlei alternatieve vergoedingen. Maar bent u altijd op de hoogte van de interpretatie door de fiscus en de RSZ van wat loon is? Weet u zeker dat u nooit voor verrassingen komt te staan?Waar: Crowne Plaza Antwerp, AntwerpenWanneer: 24 april, van 13.30 tot 17 uurPrijs: 10.488 frank of 260 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenLoopbaan en ontwikkelingDe betekenis van kwalitatief goed personeel voor het succes van organisaties wordt steeds meer erkend. Gezien bedrijven snel moeten inspelen op veranderingen, is het noodzakelijk dat medewerkers steeds over nieuwe bruikbare vaardigheden beschikken. Via opleidingen, competentieontwikkeling, wisselende taken en loopbaantrajecten worden medewerkers flexibel en breed inzetbaar gemaakt. Vaak zijn de werknemers zelf verantwoordelijk voor de eigen employability en willen ze dat de werkgever hun persoonlijke ontwikkeling maximaal ondersteunt. Ontplooiingsmogelijkheden, doorstroomkansen en een effectieve loopbaanbegeleiding dienen dan ook een plaats te krijgen in uw HR-beleid. Hoe employabel zijn uw medewerkers? En hoe kan u daaraan werken? Deze workshop zet u op weg en kaart enkele essentiële elementen aan bij de invoering van een optimale loopbaanbegeleiding.Waar: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, AntwerpenWan neer: 24 april, van 9 tot 16.30 uurPrijs: 21.461 frank of 532 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenAansprakelijkheid en verzekerbaarheid bij milieuschadeHeel wat actoren uit de milieuwereld zijn onderworpen aan de aansprakelijkheidswetgeving. Milieuconsulenten, milieucoördinatoren, aannemers, bodemsaneringsdeskundigen, milieuambtenaren Allemaal kunnen zij aansprakelijk gesteld worden indien er aanwijzingen zijn dat door hun fout schade is opgetreden. Toch beseffen weinigen het belang van een juiste inschatting van hun verantwoordelijkheid en de - vaak financiële - gevolgen van fouten. Over deze materie houdt de GOM Vlaams-Brabant een informatiesessie. We gaan ook dieper in op de verzekeringsproblematiek bij stookolietanks. Waar: Kasteel van Ham, SteenokkerzeelWanneer: 24 aprilInlichtingen: Kris Brans, tel.: 02/257.03.53, e-mail: kb@gomvlaamsbrabant.beDe patrimoniumvennootschapBij de oprichting van een patrimoniumvennootschap heeft men gewoonlijk volgende doelstellingen voor ogen: beperking van aansprakelijkheid en/of fiscale optimalisatie. Deze studiedag wil nagaan hoe deze doelstellingen het best te realiseren zijn. Waar: 26 april, van 9 tot 17 uurPrijs: 17.200 frank of 427 euro (excl. 21% BTW) Inlichtingen: TIJD Academie, tel.: 03/286.04.66, e-mail: academie@tijd.beDe registratie van uw domeinnamenBedrijfsgerelateerde domeinnamen zoals die van producten, bedrijfsnamen, bedrijfsactiviteiten of brandnames zijn in korte tijd uitgegroeid tot een strategische asset. Dit seminar geeft u een inzicht in de verschillende aspecten - zowel juridische als technische - die een rol spelen bij de registratie en het beheer van uw domeinnamen. Het bespreekt de mogelijkheden voor uw bedrijf om als DNS-agent op te treden om vervolgens zelf de domeinnamen van uw productenportefeuille te kunnen registreren en beheren. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de registratie in top level domains zoals .com, .org , .net, .eu.Waar: Congress Center Constant vanden Stock, AnderlechtWanneer: 24 april, van 9.15 tot 17 uurPrijs: 19.500 frank of 483,34 euro (excl. BTW)Inlichtingen: Strategic Seminars, tel.: 058/23.28.15, fax: 058/23.28.14, e-mail: peter.buelens@strategicseminars.be, www.strategicseminars.beUw arbeidsreglementU gaat naar huis met een up-to-date arbeidsreglement, of in ieder geval met alle info om uw arbeidsreglement te optimaliseren. U weet wat er in en wat er uit moet om uw reglement om te bouwen tot een instrument dat conflicten voorkomt en oplost, en om er een juridisch pareltje van te maken dat u met een gerust gemoed aan de inspectie kan voorleggen. Bovendien beschikt u over de kennis om de wijzigingen juridisch correct door te voeren, zonder dat ze onnodige commotie veroorzaken bij uw personeel. We behandelen heel wat nieuwigheden in deze workshop. Zo hoort u dat een aantal vermeldingen in verband met opzeggingstermijnen en jaarlijkse vakantie in uw arbeidsreglement uitgebreid aan bod moeten komen.Waar: Ter Elst, Antwerpen Waar: 25 april, van 13.30 tot 17.30 uurPrijs: 14.855 frank of 369 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingenAssertief zijnTijdens deze trainingsdag leert u praktische ideeën inzake de assertiviteit die u nodig hebt om situaties op de meest optimale manier te hanteren. Door te leren hoe u situaties beter kan inschatten, hoe u een verzoek kan afwijzen of kritiek kan geven zonder dat dit onbeleefd of ongepast overkomt, leert u de vaardigheden om met lastige situaties om te gaan. Essentieel is dat u tijdens deze cursus leert hoe u de noodzakelijke dosis zelfvertrouwen kan opbouwen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 27 april, van 9 tot 17 uurPrijs: 17.200 frank of 427 euro (excl. 21% BTW) Inlichtingen: TIJD Academie, tel.: 03/286.04.66, e-mail: academie@tijd.beWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de OndernemersTijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.