Potentieel aan kantoren in Brussel reikt tot 12 miljoen m2

DIEGEM (tijd) - Het bestaande park van kantoorgebouwen telt in het Brussels hoofdstedelijk gewest om en bij de 1.250 gebouwen, met een totale bruto bovengrondse vloeroppervlakte van 8 miljoen m2. Rekening houdend met mogelijke nieuwe projekten en met beschikbare gronden in en rond Brussel, ligt nog een potentieel van 4 miljoen m2 binnen bereik. Nieuwe ontwikkelingen worden voortaan wel sterk gedirigeerd vanuit de overheid, al bleek op een studiedag die het Institute for International Research woensdag organizeerde, dat nog niet helemaal vaststaat 'wie wat waar' mag bouwen. Centraal in de planning van het kantorenpark staat het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (Gewop). Dat bepaalt binnen het hoofdstedelijk gewest waar nog kantoren kunnen komen. Vooral de omgeving van stations wordt hierbij gevizeerd. Dan heeft men het hoofdzakelijk over grootscheepse ontwikkelingen. Vraag blijft waar kleinere kantoren naartoe moeten. Volgens Jacques Van Grimbergen, adjunkt-kabinetschef van Charles Picquet, de minister-voorzitter van de Brusselse hoofdstedelijke regering, wordt het hoog tijd om een verfijnde definitie van het begrip kantoor op te stellen, wat evenzeer geldt voor de KMO, de vestigingsplaats van vrije beroepen, enz. Momenteel worden teveel zaken over eenzelfde kam geschoren. Dat werkt monofunktionaliteit in de hand terwijl het opzet van het Gewop precies het tegenovergestelde is.