Potentieel aan rendabele windkracht groter dan aangenomen

(tijd) - Er is veel meer economisch winstgevende windkracht beschikbaar, en zelfs een gedeeltelijk gebruik van dat potentieel levert in theorie genoeg energie op om aan de wereldvraag te voldoen. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers die de windkracht voor het eerst wereldwijd in kaart brachten. Praktische bezwaren als de grote ruimte die voldoende windmolenparken zouden opeisen, de milieulast, de geluidshinder en esthetische bezwaren kunnen met juiste plaatsing omzeild worden.