Povere belangstelling voor evaluatiecommissies

(tijd) - De arts die euthanasie toepast, zal op basis van het wetsvoorstel dat in de Senaat wordt behandeld, binnen vier dagen een registratiedocument moeten overmaken aan een federale controle- en evaluatiecommissie. Die commissie zal uit 16 leden bestaan van wie 4 artsen, 4 hoogleraren in de rechten of advocaten en nog eens 4 vertegenwoordigers die de problemen van ongeneeslijke patiënten kennen. Ook voor de wettelijke omkadering van het vorige belangrijke politiek-ethische dossier, dat van de zwangerschapsafbreking of abortus, werd een evaluatiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie telt op basis van de abortuswetgeving van 1990 16 leden, onder wie 4 juristen en 4 geneesheren. Het Belgisch Staatsblad publiceerde dinsdag voor de vierde keer een oproep aan kandidaten om een mandaat in deze evaluatiecommissie op te nemen. De derde oproep werd op 23 augustus gepubliceerd. De eerste twee oproepen stonden in het voorjaar in het Staatsblad. De drie eerste oproepen bleven zonder enig succes, zo blijkt. Al na de tweede oproep bevestigden de diensten van de Senaat, die verantwoordelijk zijn voor de invulling van de mandaten, dat de interesse voor de evaluatiecommissie uiterst beperkt is. Ook de derde keer lukte het niet. Zij doen nu een vierde poging. RS