Povere oogst aan gedragscodes in bedrijven

Nauwelijks de helft van de honderd grootste ondernemingen in België blijkt een bedrijfscode te hebben. Van een bedrijf op de drie staat vast dat het over geen beschikt. Twaalf procent wenst hierover zelfs ook maar iets te zeggen. Bij bedrijven die wel een bedrijfscode heeft, blijkt die vaak veel leemtes te vertonen. Themas als mensenrechten en duurzaam ondernemen komen er nauwelijks in voor. Dat staat in schril contrast met de huidige belangstelling voor de maatschappelijke gevolgen van bedrijfsvoering. Willem De Bock