Powell onverrichterzake terug naar VS

(tijd/afp) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, rondde woensdag zijn vredesmissie in het Midden-Oosten af. Een laatste gesprek met de Palestijnse leider, Yasser Arafat, draaide uit op een mislukking. Powell keerde terug naar de Verenigde Staten zonder een staakt-het-vuren. Wel kreeg hij naar eigen zeggen de garantie dat de bezetting van de Palestijnse gebieden over enkele dagen is afgelopen.