Power: 607 miljoen Can. dollar likwiditeiten

(tijd) - Power Corporation of Canada beschikte eind 1991 zelf slechts over 607 miljoen Canadese dollar aan likwiditeiten en niet over 2,2 miljard Canadese dollar zoals we zaterdag verkeerdelijk meldden. De "Canadese' boekhoudkundige voorstelling maakt dat er voorzichtig met de cijfers moet omgesprongen worden. De pro forma gekonsolideerde balans van Power maakt gewag van 1,3 miljard dollar aan tesaurie en beleggingen op korte termijn (hierbij worden Power Financial Corporation en zijn dochters, Gesca en Diffusion gekonsolideerd); dit cijfer houdt geen rekening met de likwiditeiten waarover Great-West Life beschikt. Als ook Pargesa en zijn dochtermaatschappijen worden meegerekend, loopt het bedrag aan likwiditeiten waarover Power beschikt op tot tussen 2,5 en 3 miljard Canadese dollar (omgerekend 70 á 85 miljard B.fr.).