Powerfin ligt voor op schema

BRUSSEL (tijd) -Tractebel loopt voor op de planning en zal reeds voor het jaar 2000 in het buitenland over meer productiecapaciteit beschikken dan in België. Dat stelde voorzitter Philippe Bodson op de laatste gewone aandeelhoudervergadering van Powerfin, dat volgende week wordt opgeslorpt door moeder Tractebel. Rond die fusie roept Bodson de Powerfin-aandeelhouders op tot redelijkheid. 'Het zou nog minstens tot 2005 hebben geduurd vooraleer de Powerfin-winst sterk zou groeien.'Gisteren kwamen de aandeelhouders van Powerfin voor het laatst bijeen tijdens een gewone aandeelhoudersvergadering. Dank zij de grote expansie in het buitenland en de stijging van het nettodividend van 115 naar 121 frank, keurden zij zonder enig probleem de agenda goed. Dat de hoge ontwikkelingskosten leidden tot een bijna-stabilisatie van de nettowinst op 7,71 miljard frank, vormde geen probleem.