Powersoft heeft voortaan eigen Benelux-filiaal

BRUSSEL (tijd) - Powersoft Corporation, vooral bekend van zijn ontwikkelingstools voor bedrijfstoepassingen, heeft een gedeeltelijke herstrukturering van zijn distributiekanalen in West-Europa doorgevoerd. In de Benelux, Frankrijk en Spanje heeft het eigen filialen opgericht, gebaseerd op de vroegere distributeurs. Tegelijkertijd heeft het ook nieuwe partnershipakkoorden met enkele groten uit de software-industrie bekendgemaakt.De produkten van Powersoft werden totnogtoe in ons land verdeeld door Case Consult. Sedert vorige week heeft Powersoft echter de distributie-aktiviteiten van zijn produkten ondergebracht in een nieuwe vennootschap, Powersoft Benelux, onder leiding van de man die ook al aan het roer van Case Consult stond, nl. Gerald Goetgeluck. Gelijkaardige ingrepen zijn ook in Frankrijk en Spanje gebeurd, telkens via een 100% overname van het kapitaal van de verdelers in ruil voor een niet nader bepaald aantal aandelen van Powersoft Corporation. In ons land telt Powersoft nu een twintigtal medewerkers, naast een twaalftal in Nederland. De distributie van de eindgebruikersprodukten is in handen van Computer 2000 voor België en Luxemburg, en mogelijk in de nabije toekomst ook voor Nederland. De ondernemingsprodukten zullen echter een andere weg volgen, deels rechtstreeks naar de grootste klanten via Powersoft Benelux, deels via een aantal partners die ook komplementaire produkten aanbieden (o.m. Bureau Van Dijck). In de nabije toekomst komt er ook een service- en supportcentrum in Brussel en Parijs, naar analogie met het Britse centrum dat al in '92 in Londen werd opgestart.