Advertentie
Advertentie

PPS bouwt stabiele brug tussen overheid en privé-sector

Publiek-private samenwerking of PPS is een nieuwe vorm van projectontwikkeling die zich de komende jaren ook in ons land aandient. Bij haar aantreden beloofde de paars-groene regering daar werk van te maken. Enkele weken geleden leek er schot in de zaak te komen, toen bekend raakte dat een manager aangewezen werd voor het vorig jaar opgerichte kenniscentrum PPS. Dat kenniscentrum zal mee nadenken over hoe PPS bij ons van de grond kan komen. De omschakeling van het oude systeem van openbare aanbestedingen naar een echt samenwerkingsverband tussen overheid en private sector vergt echter tijd en een hoop praktische invullingen. Maar ervaringen in andere landen tonen aan dat PPS zowel voor de overheid als voor de bedrijven en uiteindelijk voor de maatschappij positieve resultaten oplevert.Karlien Van de Velde