PRAKTISCH HANDBOEK VOOR GEMEENTERECHT, Die Keure, 286 blz., 695 fr.