Praktische problemen van sociaal Europa

(van een medewerker)