Praktische uiteenzetting van de kasstroom-benadering in "Ekonomische Berichten'

Paribas Bank België schaart zich achter cash flow-metode voor externe analisten (tijd) - De klassieke externe financiële analyse neemt het winstbegrip als basis. Daar kwam de jongste jaren verandering in met de opkomst van een tweede analysevorm, de kasstroom-benadering waarbij de operationale cash flow als centraal element wordt gehanteerd. Voor Paribas Bank België is dit de aanleiding om in haar "Ekonomische Berichten' dieper in te gaan op de voordelen van de cash flow-analyse. Tevens geeft Paribas in het artikel een voorbeeld van cash flow-analyses van vier beursgenoteerde Belgische ondernemingen. Talrijke empirische studies hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen het verloop van de operationele cash flow en de financiële gezondheid van de ondernemingen. Desondanks gaat het Belgische wettelijk boekhoudkundig stelsel voorbij aan het begrip "stromen' en verwaarloost daardoor de financieringstabel, die voor aandeelhouders in Frankrijk en in de Angelsaksische landen een belangrijke (én verplichte) informatiebron over de financieringsstromen is. Hierdoor ligt het gebruik van de metode van de financiële stromen bij de externe evaluatie van (beursgenoteerde) ondernemingen in België weinig voor de hand.