Praxair verbetert kwaliteit gasmengsels

OEVEL (tijd) - Speciale gassen, en mengsels van gassen, kennen een groeiende omzet a rato van 12 procent per jaar. Reden is het permanent streven naar een hogere kwaliteit in de produktie, wat extra metingen en labowerk vereist. Vooral de wetten over het verplicht meten van de milieukwaliteit, neergeschreven in het pas goedgekeurde Vlarem-II, kunnen een verdere exponentiële groei uitlokken.Bij al die emissiemetingen zijn ijkgassen noodzakelijk. Omdat het bij het bepalen van de verontreiniging in emissies meestal om deeltjes per miljoen gaat, moeten ook de ijkgassen steeds nauwkeuriger worden om nog over valabele metingen te kunnen spreken. Voor de producenten van speciale gassen en gasmengsels wordt de uitdaging groter om die kwaliteit te halen. Om die uitdaging aan te kunnen investeerde Praxair in zijn fabriek in Oevel voor 120 miljoen frank. Dat geld ging naar een nieuw laboratorium in een efficiënte voorbereiding van de flessen of cilinders en in een vernieuwing van de afvulcentra voor mengsels.