Prayon-Rupel genoemd als vervuiler Maaswater

(belga/tijd) - De Nederlandse milieustichting Reinwater wijst het chemiebedrijf Prayon-Rupel aan als hoofdschuldige voor de vastgestelde verontreiniging van het Maaswater door di-isopropylether en tributylfosfaat. Een woordvoerder van Prayon gaf toe dat de onderneming in het afgelopen weekeinde kleine hoeveelheden van deze stoffen heeft geloosd in de Maas, maar het bedrijf ontkent de verantwoordelijkheid voor de door de Nederlandse rijkswaterstaat gemeten vervuiling van de Maas. De Nederlandse Rijkswaterstaat heeft afgelopen weekend in Eijsden, net over de Belgische grens, vastgesteld dat het Maaswater zwaar verontreinigd was door di-isopropylether, een oplosmiddel voor harsen en verfstoffen. Reinwater verdenkt Prayon-Rupel te Engis om twee redenen: beide oplosmiddelen worden door Prayon-Rupel aangewend en in Eijsden dat maar enkele kilometers stroomafwaarts van Engis ligt, werden zeer hoge waarden gemeten. Bovendien werd de Maas ook onlangs verontreinigd met pyridines. Pyridines is een groep industriële stoffen waarvan sommige worden gebruikt als oplosmiddel. Ze zijn niet alleen mogelijk kankerverwekkend, maar ook uitermate giftig.