Precieze gedragsregels voor handel in futures en opties

(tijd) - Voortaan zullen bemiddelaars die optreden op de Belgische Future- en Optiebeurs (Belfox) een geschreven overeenkomst moeten hebben met hun cliënteel. Daarin wordt ook precies vastgelegd wat de bemiddelaar mag en niet mag voor rekening van de klant. Deze gedragsregels zijn een gevolg van de 'Big Bang Bis', de beurshervorming die in het begin van dit jaar werd doorgevoerd.Het Staatsblad van 30 april publiceert zowel het beurs- als het marktreglement voor Belfox. Het beursreglement herneemt in grote lijnen wat al bekend was voor de aandelenbeurs. Het verschil is dat het onafhankelijk directiecomité van de beurs op Belfox wordt vervangen door een marktcommissie. Die waakt over de goede gang van zaken bij Belfox.