Advertentie
Advertentie

Prefinanciering van Belgacom-privatizering mag niet in boeken '94

(tijd) - De Belgische regering kan de prefinanciering van de privatizering van Belgacom door de ASLK niet in rekening brengen van het netto te financieren tekort voor 1994. Dat zegt Europees kommissaris Henning Christophersen, verantwoordelijk voor ekonomische en monetaire zaken. In afwachting van een definitieve beslissing over de verrekening van privatizeringsinkomsten, rekent de kommissie de 25 miljard frank van de transaktie toe aan het financieringstekort van het jaar waarin de privatizering plaatsvindt. De diskussie tussen de Belgische regering en de kommissie over de boekhoudkundige verwerking van de opbrengsten uit privatizeringen is verre van nieuw. Bij de berekening van het begrotingsresultaat voor 1993 bracht de regering de inkomsten uit de privatizering van de ASLK in rekening, in 1994 trok ze de inkomsten uit de verkoop van de NIM en de prefinanciering van de privatizering van Belgacom af van het begrotingstekort. De Europese kommissie maakte in een voetnoot bij de nota over de Belgische begroting voorbehoud bij die ingrepen.