Premie-omzet van Groep Axa in België boven 20 miljard

(tijd) - De verzekeringsgroep Axa België heeft in het boekjaar 1995 een premie-omzet gerealiseerd van 20,9 miljard frank. Dat is 6,5 procent meer dan in 1994. Voor levensverzekeringen inde de groep zelfs 33 procent meer premies. Spilvennootschap van de groep is de ter beurze genoteerde maatschappij Axa België die vorig jaar fuseerde met de in 1994 overgenomen maatschappij Victoire België.De Axa Groep in België groepeert een viertal verzekeringsmaatschappijen. Naast Axa België opereren ook nog de rechtsbijstandverzekeraar Juris en de Patronale Onderlinge, een kleinere onderlinge maatschappij die tot de Axa Groep wordt gerekend maar eigendom is van de verzekerde leden. Axa België heeft ook nog een dochtermaatschappij, De Kortrijkse Verzekering, die voornamelijk in West-Vlaanderen werkt. Op Belgisch vlak worden de resultaten niet geconsolideerd. Het gaat bijgevolg om samengevoegde omzetcijfers.