Premie van 300.000 frank voor bouwlustigen

(tijd) - Vanaf 1 maart treedt een nieuw Vlaams premiestelsel voor nieuwbouw en renovatie in werking. Het gaat om een tegemoetkoming van 300.000 frank voor nieuwbouw in de Vlaamse stads- en gemeentekernen of voor een grondige renovatie in de 13 centrumsteden. De premie is voorbehouden voor de lage middeninkomens, en kan aangevraagd worden tot eind 2002.