Premieomzet OMOB Pensioenkas groeit spectaculair met 28 procent

(tijd) - Verzekeringsgroep OMOB boekte in 1996 een premieomzet van 57,7 miljard frank tegen 48,7 miljard frank in 1995. Dat is een stijging van 8,9 miljard of 18,3 procent. OMOB Pensioenkas, die hoofdzakelijk wettelijke pensioenen van ambtenaren verzekert, kende een spectaculaire omzetstijging van 28 procent tot 35,37 miljard frank. OMOB zit wat het marktaandeel in België betreft, de marktleiders AG 1824 en Royale Belge nu wel heel dicht op de hielen.Hoewel OMOB pas op 16 juni zijn jaarverslag publiceert, kon de redactie de resultaten over 1996 inkijken. OMOB Pensioenkas, die enkele weken nog het pensioencontract voor de ambtenaren van de provincie Vlaams Brabant binnenhaalde, heeft het voordeel te opereren in een bijzondere marktniche, die wel open staat voor andere verzekeraars maar niettemin moeilijk toegankelijk is. Het gaat om de pensioenen van lokale ambtenaren. De grootste concurrent van OMOB Pensioenkas is de RSZPPO, die vooral de wettelijke pensioenen van ambtenaren van kleinere gemeenten beheert.