Premier Dehaene: 'Regering is grotendeels in haar opzet geslaagd'

BRUSSEL (tijd) - Doordat het parlement vlakbij zijn ontbinding staat, hield de federale regering de laatste ministerraad met volheid van bevoegdheden. Op de perskonferentie maakte premier Dehaene de balans op. Volgens hem is de regering erin geslaagd 'grotendeels' de drie basisdoelstellingen te bereiken. Op de vraag of België er nu volgens hem beter aan toe is dan drie jaar geleden, antwoordt de aanvoerder van de CVP-Senaatslijst kort: 'Ja'.Begin 1992 starte de ploeg-Dehaene met drie grote doelen: de sanering van de overheidsfinanciën, de verdere hervorming van de staat en het beantwoorden van nieuwe maatschappelijke noden onder de noemer 'kontrakt met de burger'.