Advertentie
Advertentie

Premier Dehaene zoekt middelen om politieke versplintering te stoppen

(tijd) - Eerste minister Jean-Luc Dehaene vindt dat er ernstig moet worden nagedacht over metoden om de politieke versplintering te keren. Hij plaatst de stemplicht op de helling en overweegt de invoering van kiesdrempels. Toch moet ook inhoudelijk gewerkt worden om de maatschappelijke onvrede te stoppen.België is een van de weinige landen met een stemplicht (strikt gezien gaat het enkel om een opkomstplicht). Volgens premier Dehaene zouden fenomenen als ROSSEM kunnen voorkomen worden door de stemplicht af te schaffen. Het nadeel is wel dat de ervaring in andere landen leert dat het de zwakkere groepen zijn die afhaken. Dit kan gevolgen hebben voor de politieke aandacht voor deze groepen. Dehaene merkt ook op dat ook in landen zonder stemplicht een verrechtsing optreedt.