Premier gebruikt administratie als schild in Slangen-affaire

(tijd) - De top van mijn administratie verzekert me dat er niets is misgelopen met de procedure voor de toekenning van deze opdracht. Er is geen probleem. Zo luidt de verdediging van de premier tegen het nieuwe Slangen-offensief dat de oppositie gisteren tegen hem inzette. De oppositiepartijen blijven ervan overtuigd dat Noël Slangen getracht heeft de toekenning van een communicatieopdracht voor de diensten van de eerste minister naar zijn hand te zetten. Volgens Verhofstadt is er niets onwettigs of onfatsoenlijks gebeurd.