Premier Guy Verhofstadt relativeert hoge werkloosheid

(tijd) - Premier Guy Verhofstadt (VLD) relativeerde gisterenavond tijdens een bedrijfsbezoek aan Sidmar in Gent de hoge werkloosheidscijfers. Voor de premier werd de kaap van de 400.000 werklozen enkel overschreden omdat de regering besliste oudere werklozen opnieuw een kans te geven. Daardoor blijven werklozen tussen 50 en 56 beschikbaar voor de arbeidsmarkt en komen ze opnieuw in beeld in de werkloosheidsstatistieken. Vorige regeringen schreven de 50-plussers systematisch af door hen niet langer als werkzoekend te beschouwen, aldus Verhofstadt. De premier berekende dat als hij dezelfde politiek als zijn voorgangers had gevoerd, met afschrijving van de 50-plussers, er eind april 390.000 werklozen zouden zijn geweest. De paars-groene regering zou dan slechts drieduizend werklozen minder hebben gehad dan de aftredende regering-Dehaene eind april 1999. Verhofstadt zei daarom tevreden te zijn met het cijfer dat zijn regering behaalde. Vooral na drie jaar van zwakke economische groei. De goede cijfers zijn volgens Verhofstadt een gevolg van de lastenverlagingen die in Belgie tot 160.000 extra jobs hebben geleid en een terugverdieneffect van 2,5 miljard euro. Voor de komende legislatuur gaat de premier opnieuw voor 160.000 extra jobs. Om die doelstelling te bereiken, verduidelijkte Verhofstadt zeven maatregelen die hij ook al in het zestigpuntenprogramma van zijn partij opnam. De maatregelen zijn een bijkomende lastenverlaging op arbeid, een afschaffing van de belasting op de laagste lonen, het opnieuw invoeren van een plafond op de sociale bijdragen, lastenverlagingen voor deeltijdse banen, de uitbreiding van de lastenverlagingen voor de 57-plussers naar de 50-plussers, een drastische uitbreiding van de dienstencheques en het onbeperkt bijklussen van gepensioneerden en studenten.