Advertentie
Advertentie

Premies herverzekeraars stijgen na zes jaar neerwaartse druk

(tijd) - De premies van de herverzekeraars zitten opnieuw in een stijgende trend. De laatste zes jaren waren de premies alleen nog gedaald. Dat meldde woensdag de Financial Times op basis van een studie van de investeringsbank Fox-Pitt, Kelton. De bank behoort tot de groep Swiss Re. De heropleving van de herverzekeringspremies is nog matig. Het is onzeker of de neerwaartse trend definitief omgebogen is.De herverzekeringspremies waren de laatste tijd teruggevallen tot 50 procent van hun piekniveau in 1994. De herverzekeringssector kampt met een grote overcapaciteit. De herverzekeraars zijn ook sterk overgekapitaliseerd. Daarnaast wordt de concurrentie onder herverzekeringsmaatschappijen steeds groter. De consolidatie in de verzekeringssector zorgt voor een dalende vraag naar herverzekeringen. Banken hebben nu ook verzekeringsactiviteiten en bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid risicos in te dekken via de financiële markten. Ze geven daarvoor specifieke obligatieproducten uit. De reeks van wereldwijde natuurrampen tast de winst van de herverzekeraars intussen aan. De premies stijgen daarom opnieuw ondanks de overcapaciteit. Als de evolutie van de resultaten van de herverzekeraars dit jaar slecht blijft, zullen de premies volgens het rapport van Fox-Pitt, Kelton verder stijgen. Maar als de activiteiten betere winstcijfers opleveren, dan zal het voor de herverzekeraars moeilijker zijn een verhoging van de premies door te voeren. De levensverzekeringactiviteiten groeien internationaal sneller dan de niet-levenactiviteiten. Verwacht wordt dat de herverzekeringssector daarom eveneens het snelst zal groeien voor de levenactiviteiten.