Preventie doet aantal winkeldiefstallen in Europa sterk dalen

AMSTERDAM (tijd) - Wat de Europese detailhandel aan inkomsten derft als gevolg van diefstal en verspilling daalt dit jaar met 5,8 procent. De fors stijgende investeringen in preventie en beveiliging leveren goede resultaten op. Toch beweert professor Joshua Bamfield dat uit zijn onderzoek naar winkeldiefstal vooral geconcludeerd moet worden dat politie en justitie repressiever dienen op te treden. Beveiligingsfirma's en vertegenwoordigers van winkeliers treden hem hierin bij, criminologen denken er anders over.