Advertentie
Advertentie

Preventieadviseur

Binnenkort tellen veel bedrijven meer adviseurs dan werknemers. Behalve de interne of externe milieucoördinator, die maar door een deel van de bedrijven verplicht in dienst moet worden genomen, moet elk bedrijf eerlang een preventieadviseur in dienst nemen en een preventieplan opstellen. De federale minister van Arbeid, Laurette Onkelinkx, schreef hierover een dubbel wetsontwerp. Doel is werknemers beter te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenste seksuele intimiteiten. Na het startbanenplan, dat werkgevers ertoe verplichtte een aantal jongeren in dienst te nemen en dat vooral op maat van het met hoge werkloosheid kampende Wallonië was geschreven, zullen veel werkgevers deze nieuwe vondst van Onkelinkx vooral als een nieuwe pesterij tegenover werkgevers beschouwen. Dat zich dagelijks geweld, pesterijen en ongewenste seksuele intimiteiten voordoen in bedrijven, kan niemand ontkennen. Deze verschijnselen doen zich immers voor in de hele samenleving, op school, in de sportclubs, in het gezin en zeker ook in het bedrijf. Omdat mensen een flink deel van hun leven doorbrengen in het bedrijf kan het probleem daar wel heel acuut zijn. Velen leven in een hel omdat ze door collegas of zelfs de bedrijfsleiding gepest worden of erger nog, geweld of ongewenste seksuele intimidatie ondergaan.Men kan veronderstellen dat vooral werknemers in grotere bedrijven en bij overheidsadministraties, waar een grotere anonimiteit heerst, het slachtoffer zijn van dit alles. In kleinere ondernemingen kan men verwachten dat de werkgever een betere controle heeft op het gedrag van de werknemers en tijdiger kan ingrijpen als het niet botert tussen collegas of als een werknemer het slachtoffer wordt van geweld of ongewenste seksuele intimiteiten. Al kan men ervan uitgaan dat ook in kleinere bedrijven werknemers niets durven te zeggen en zodanig worden gepest dat ze uit eigen beweging weggaan. Men kan zich zelfs voorstellen dat in een bedrijf zelfs de bedrijfsleiding zich aan dergelijke praktijken schuldig maakt om een werknemer geen dure ontslagvergoeding te moeten betalen. Veel werknemers melden zich ook ziek omdat ze overspannen zijn, niet door de werkdruk maar door de sfeer op het werk.Of deze toestanden kunnen worden opgevangen met de benoeming van een preventieadviseur is zeer de vraag. Ook in de toekomst zullen manifeste misbruiken door de arbeids- of correctionele rechtbank moeten worden behandeld. Een preventieplan opstellen en duidelijke regels en sancties opstellen voor personeelsleden die zich misdragen, is goed, op voorwaarde dat dit niet verwordt tot een formaliteit. Kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers moeten een externe preventieadviseur benoemen en een jaarlijkse bijdrage per werknemer storten. Wat de adviseur verwacht wordt te doen, zou in feite moeten behoren tot de essentiële taken van de ondernemer/bedrijfsleider die ethisch wil ondernemen. Zou het dan niet beter zijn hem of haar daartoe een verplichte opleiding te geven? In grote ondernemingen kan de interne preventieadviseur die een psycholoog moet zijn, in conflict komen met de personeelsdirecteur. Het is een van de belangrijkste taken van de personeelsdirecteur om niet enkel met administratie bezig te zijn maar ook het welzijn van de werknemers op de voet te volgen. Is dat niet zo, dan moet ook hij of zij een verplichte opleiding daartoe volgen. Ook het comité voor preventie op het werk zou hier een sterkere rol kunnen spelen. Kris Barrezeele