Advertentie
Advertentie

Preventief onderzoek naar lekken stookolietanks

BRUSSEL (tijd) - Petroleumsector, verzekeringssector, waterbedrijven en verscheidene overheden richten een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk op, die lekken bij stookolietanks van particulieren moet opsporen. Het programma start begin 1999 in 6 gemeenten: Bierbeek, Borgworm, Jurbise, Luik, Stoumont en Ukkel en zal twee tot drie maanden duren. Het is de bedoeling om tot een nationale preventiecampagne te komen.De coöperatieve vennootschap krijgt de naam Premaz, afkorting van Preventie Mazout. Premaz moet de risico's op grondwatervervuiling door lekkende stookolietanks via een grootscheepse preventiecampagne verminderen. De redenering is dat het goedkoper is vervuiling te voorkomen dan te saneren. Om de implicaties van een nationaal preventiesysteem te kunnen inschatten, start Premaz met proefprojecten in zes gemeenten, die op grond van hun representativiteit zijn geselecteerd. Hoeveel stoololietanks er in Ukkel moeten gecontroleerd worden, is nog niet duidelijk, omdat de enquête in de gemeente nog niet is afgerond. In de vijf andere gemeenten gaat het om 2.300 stookolietanks.