Preventieve fraudebestrijding via kasregister

De strijd tegen de fiskale fraude verdient een bijzondere aandacht, daar is iedereen het momenteel over eens. Fraude betekent de overheid middelen ontzeggen en de last van de noodzakelijke solidariteit afwentelen op diegenen die wel hun belastingen betalen. Deze eensgezindheid vervalt snel wanneer konkrete voorstellen worden geopperd om de fiskale fraude te bestrijden.