Advertentie
Advertentie

PricewaterhouseCoopers groeit wereldwijd met 8 procent

(tijd) - De bedrijfsopbrengsten van de Big Five-accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) zijn in het afgelopen boekjaar 2000-2001 met 7,6 procent gestegen tot 22,3 miljard dollar (24,9 miljard euro). Belastingadvies, audit en bedrijfsadvies en uitbestedingsdiensten groeiden sterk terwijl de managementadviseur PwC Consulting, die eerlang afgesplitst wordt, matig vooruitging.