Prijs Antwerps Notariaat

(tijd) - Het Antwerps Notariaat schrijft zijn Driejaarlijkse Prijs uit voor "de auteur of auteurs van een werk dat mag bestaan uit ingezonden manuskripten of uit een nà 1 januari 1989 gepubliceerde verhandeling'. De prijs bedraagt 100.000 B.fr. Het werk moet een grondige studie vormen, een oorspronkelijk karakter vertonen, bijdragen tot de ontwikkeling van de rechtswetenschap, van nut zijn voor het Belgisch Notariaat en ten slotte in het Nederlands zijn opgesteld.