Prijs PW-Segers opgericht

(tijd) - In het kader van de leerstoel PW-Segers zal in 1990 voor het eerst een PW-Segersprijs worden toegekend. De prijs bedraagt 200.000 fr.De prijs zal worden toegekend voor een originele studie over de sociale, ekonomische of politieke problemen van de arbeid of van de sociale voorzieningen van de werknemers.