Prijs Slochteren-gas verandert niet

(tijd) - Onderhandelingen tussen de Nederlandse Gasunie en de Belgische Distrigas over een mogelijke herziening van de prijs van het Nederlandse gas werden zopas afgesloten. Ze hebben geleid tot een aanpassing van de prijsherzieningsformule. De impact van de respektieve referentieparameters (zware stookolie en huisbrandolie) werd aangepast aan het gewijzigde marktaandeel van die produkten in België. Maar voor het overige blijft het huidige prijsniveau van het Slochteren-gas behouden.