Prijs speelt marginale rol in succes openbaar vervoer

(tijd) - Hugo van Wesemael, directeur-generaal van De Lijn, reageerde gisteren met gemengde gevoelens op het plan van Hasselt om gratis stadsvervoer aan te bieden. Pierre Laconte, secretaris-generaal van de UITP, de wereldorganisatie voor openbaar vervoer, is ronduit tegen. Wat vaststaat is dat het initiatief van burgemeester Stevaert het debat over de mobiliteit in en rond de steden en de rol van het publiek transport daarin, in een stroomversnelling heeft gebracht. Andere Vlaamse steden staan intussen niet te trappelen om het Limburgse voorbeeld te volgen.Hasselt kan dan toch geen aanspraak maken op een wereldprimeur. Bologna heeft eerder al geëxperimenteerd met gratis openbaar vervoer, aldus Herman Welter, expert in deze materie. Volgens De Lijn-topman Hugo van Wesemael heeft Rome het ook een tijdlang geprobeerd. 'Aanvankelijk heeft zoiets succes, maar dan vervallen de mensen weer in hun oude gewoonten, uiteindelijk wordt het systeem onbetaalbaar en moet het weer afgeschaft worden, met alle gevolgen vandien. Vijf frank meer vragen voor een vervoersbewijs is geen probleem, maar opnieuw overschakelen van gratis naar betalend rijden is psychologisch een zware stap'.