Prijs Vrouwen van Europa

De jaarlijkse "Prijs Vrouwen van Europa' werd dit jaar aan de Griekse milieu-deskundige Niki Goulandris toegekend. Ze is ondervoorzitter van het Goulandris Natuurhistorisch Museum. Samen met haar echtgenoot stichtte ze dit museum in 1964. Het wordt in de hele wereld erkend voor zijn bijdrage tot het wetenschappelijk onderzoek en onderricht, meer bepaald wat de bescherming van het Middellandse-Zeemilieu betreft. In 1984 werd het museum onder de auspiciën van de Raad van Europa als Europees museum van het jaar erkend.