Prijsdaling medicijnen moet 2 miljard opleveren

BERGEN (tijd) - Op 1 mei daalt de prijs van alle geneesmiddelen die in aanmerking komen voor terugbetaling met 2 procent. Daar komt nog een vermindering met maximum 5 procent bovenop voor medicijnen die langer dan 15 jaar op de markt zijn. En de prijs van kopieën van geneesmiddelen vermindert op 1 juli met een vijfde. Die prijspolitiek is budgettair het belangrijkste resultaat van de derde 'rondetafel' over het geneesmiddelenbeleid.De ziekteverzekering beschikt voor 1996 over een totaal budget van 421,4 miljard frank. De farmaceutische sector mag daarvan ten hoogste 67,8 miljard uitgeven. Om dat doel te halen is voor 3 miljard besparingen nodig. De ministers van Sociale en Economische Zaken, Magda de Galan en Elio di Rupo, en hun collega van Volksgezondheid, Marcel Colla, plegen geregeld overleg met de farmaceutische industrie, groothandelaars en apothekers, artsen en ziekenfondsen, om de besparingen in onderling overleg uit te werken.

De eerste 'rondetafel', op 23 november vorig jaar, leverde twee resultaten op: op 1 januari werd het systeem van de streepjescode operationeel, tegelijk kwam er voor minstens één jaar een prijzenstop voor alle geneesmiddelen. De tweede 'rondetafel', die woensdag plaatsvond, is een vervolg op de financiële chirurgie. Bij de farmaceutische nijverheid wordt -ondanks fel protest- het meest weggesneden, ruim 2 miljard frank. Naar schatting 880 miljoen daarvan kan al vanaf 1 mei gerealiseerd worden, dank zij een prijsvermindering met 2 procent van alle terugbetaalbare medicijnen.

Op 1 juli vermindert ook de prijs van kopieën van geneesmiddelen. Zo'n kopie heeft een andere samenstelling dan het origineel (gepattenteerd) produkt, maar heeft een gelijkaardige therapeutische werking. De kopie is te koop onder een specifieke merknaam, en kost doorgaans evenveel als het origineel. De overheid verlaagt de prijs van de kopieën nu met 20 procent. Daardoor zal de prijs dichter aanleunen bij die van generische geneesmiddelen. Voor dat laatste type medicijnen (die inzake samenstelling identiek zijn aan een produkt waarvan het patent intussen vervallen is, en die op de markt komen onder hun wetenschappelijke naam) zegt de wet nu al dat ze minstens 20 procent goedkoper moeten zijn dan het origineel.

Over het budgettair effect van de prijsdaling voor kopieën bestaat discussie. De farmaceutische industrie -die niet ongelukkig is dat bedrijven die investeren in onderzoek naar nieuwe produkten een kleinere duit in het zakje moeten doen- beweert dat de ingreep 800 miljoen frank kan opleveren. Andere ramingen, onder meer van het Riziv, houden het op 400 miljoen. Daarom houdt de overheid een stok achter de deur: op 1 mei komt er een prijsvermindering voor alle medicijnen die minstens 15 jaar op de markt zijn. Het percentage van de prijsdaling kan niet hoger zijn dan 5 procent, maar is variabel. Wel moeten de twee maatregelen samen tenminste 1,1 miljard opleveren.

De laatste budgettaire inspanning van de farmaceutische industrie houdt verband met produkten waarvan de kostprijs voor de ziekteverzekering sinds 1991 met meer dan 30 procent gestegen is. Ook hier wil de overheid sleutelen aan de prijs, een maatregel met een prijskaartje van nog eens 110 miljoen.

Als tegenprestatie engageren de ministers van Volksgezondheid, en Sociale en Economische Zaken zich om de procedures voor registratie, prijsbepaling en erkenning in te korten. Overeenkomstig de Europese richtlijn ter zake mag dat parcours hoogstens 390 dagen in beslag nemen, in de praktijk duurt dat vaak drie keer zo lang.

Behalve haar prijspolitiek mikt de regering ook op 'structurele' ingrepen. Artsen zullen met een informatiecampagne aangemaand worden tot meer een rationeel voorschrijfgedrag (200 miljoen frank), en via forfaitaire financiering hoopt de overheid het kwistig gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen aan banden te leggen (100 miljoen). EH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud