Prijsstijgingen kompenseren produktiedaling bij Sipef

(tijd) - Sipef, de beursgenoteerde plantagegroep van de familie Bracht, kende in 1992 een produktiedaling van zijn twee belangrijkste produkten. De palmolieproduktie liep met 6,0 procent terug, de rubberproduktie verminderde met 4,0 procent. Of dit negatieve gevolgen had voor de omzet, valt nog te bezien. De prijs van rubber steeg in 1992 immers met 5,2 procent, die van palmolie zelfs met 15,6 procent.