Advertentie
Advertentie

Prijsvooruitzichten blijven zwak onder invloed van stijgende voorraden

Suikerkonsumptie bereikt dit jaar nieuw rekordpeil WASHINGTON/SYDNEY (reuter) - De produktie en het verbruik van suiker zetten dit jaar de opmars van de voorbije jaren voort. Vooral in Azië blijkt de vraag nog steeds in de lift te zitten. De suikerkonsumptie zal dit jaar zelfs een nieuw rekordpeil bereiken. De vooruitzichten voor de prijsevolutie van suiker blijven nochtans weinig fraai. De Australische suikerproducenten kijken ondertussen tegen een verlaging van de importtarieven van suiker aan, waardoor zij hun toch al precaire situatie nog zullen zien verslechteren. Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw zal het wereldverbruik van suiker tijdens het lopende jaar stijgen tot een rekordniveau van 110,96 miljoen ton. Dit cijfer ligt 1,5 procent boven het verbruik van 1989/1990, maar wel lichtjes onder de schattingen die verleden jaar in november gemaakt werden. Het stijgende verbruik in de VS, de Europese Gemeenschap en de landen van Oost-Europa kompenseert ruimschoots de verminderde vraag vanwege Brazilië, de Sovjetunie en het Midden-Oosten.