Prijzen in VS klimmen 0,3 procent in februari

WASHINGTON (reuter) - In de VS zijn de konsumptieprijzen in februari maand-op-maand met 0,3% gestegen. Exclusief voeding en energie (kerninflatie) namen de prijzen eveneens 0,3% toe. De cijfers zijn zoals verwacht. In januari steeg de kerninflatie met 0,1%. Het aantal in aanbouw genomen woningen is in februari met 4,1% gestegen tot 1,309 miljoen op jaarbasis. De daling van januari werd herzien van 17,6 tot 22%. De cijfers beantwoorden grosso modo aan de verwachtingen. Het aantal bouwvergunningen nam in februari af met 7,9% tot 1,251 miljoen op jaarbasis. In januari was er al een daling met 8%. De twee opeenvolgende dalingen zullen de komende maanden ongetwijfeld leiden tot een terugloop van het aantal in aanbouw genomen woningen.