Prijzen voor gas en elektriciteit evolueren gunstig

(tijd) - Het "kontrolekomitee voor de elektriciteit en het gas' verwacht dat de elektriciteitsprijzen dit jaar licht zullen stijgen. De stijging zal echter onder het niveau van de inflatie liggen. De gasprijzen zouden dit jaar lichtjes dalen tot op het niveau van 1990.