Prijzenoorlog kost Britse dagbladen handenvol geld

(van onze korrespondent)