Advertentie
Advertentie

Primaire markt euro-obligaties: '94 was druk ondanks rentespanning

(tijd) - Vorig jaar werd op de euromarkt 423 miljard dollar opgehaald via obligatie-uitgiften. Dat is verrassend veel, aangezien 1994 voor vastrentende effekten een rampjaar was. Het sukses van uitgiften in VS-dollar en de Japanse begeerte naar leningen in euroyen hielden de primaire markt echter levendig. De Europese munten waren heel wat minder suksesvol.De obligatiemarkten hebben zowat overal ter wereld een zeer ongelukkig 1994 achter de rug. Na een veelbelovend 1993 en een suksesvol jaarbegin, werd de markt getroffen door een onverwacht sterke stijging van de rentetarieven, zowel op korte als op lange termijn, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De sterke ekonomische groei en de daaruit volgende vrees voor een opflakkerende inflatie, waren de verantwoordelijke voor de fors dalende obligatiekoersen.