Advertentie
Advertentie

Primaire markt in euro-obligaties 41 procent groter dan in '95

(tijd) - De markt van nieuwe euro-obligaties is vorig jaar een flink stuk groter geworden. De emissies van euroleningen in 1996 hadden een tegenwaarde van 473 miljard dollar. Dat is 136,6 miljard dollar of 40,6 procent meer dan in 1995. Amerikaanse dollar, Duitse mark en Franse frank noteerden een veel grotere belangstelling. De Japanse yen moest inbinden. Opmerkelijke nieuwkomers zijn de munten van enkele Oost-Europese groeilanden.De Amerikaanse dollar bleef in 1996 veruit de meest geliefde munt voor financieringen via euroleningen. De euroleningen in dollar totaliseerden een bedrag van 171,3 miljard dollar gespreid over 1.001 leningen. Daarmee bestrijken de dollaremissies een marktaandeel van 36 procent op de euro-obligatiemarkt. Het emissiebedrag in dollars in 1996 ligt beduidend hoger dan in 1995 toen via 777 dollarleningen 104,5 miljard dollar werd uitgegeven. Dat blijkt uit gegevens van Capital Data Bondware.