Advertentie
Advertentie

Prins Albert Fonds huldigt laureaten

Het is voor de Belgische handel noodzakelijk dat de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) hervormd wordt. De BDBH zou betere en selektieve informatie moeten verschaffen aan de bedrijven en deze helpen bij de prospektie. Tevens moet de BDBH Belgische bedrijven stimuleren om deel te nemen aan gespecializeerde buitenlandse beurzen. Beurzen zoals 'made in Belgium' hebben evenwel geen zin. Dit verklaarde Tony Vandeputte, advizeur generaal bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en lid van het bestuurskomitee van het Prins Albert Fonds, gisteren in de marge van de bekendmaking van de laureaten van dit fonds.