Privacycommissie onderzoekt Picanol-wet

(tijd) - De Raad van State raadt de Kamer aan de zogenaamde Picanol-wet naar de privacycommissie te sturen voor advies. Het wetsontwerp regelt het publiek maken van de lonen en aandelen van bedrijfsleiders en directieleden van beursgenoteerde bedrijven. De Raad van State vreest dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het gedrang kan komen.