Advertentie
Advertentie

Privacycommissieonderzoekt zwarte lijst bij CBF

(tijd) - De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) houdt een zwarte lijst bij van zelfstandige bankagenten die wegens zware fout door hun bankinstelling ontslagen werden. Andere banken krijgen van de CBF het verbod om deze agenten in dienst te nemen. Dat beweert de Beroepsvereniging van Zelfstandige Bankagenten (BZB). De betrokken agenten krijgen geen inzicht in hun dossier. De BZB ziet hierin een schending van de wet op de privacy.De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer heeft na een klacht van de BZB de CBF uitleg gevraagd over de zwarte lijst.Op 15 februari van dit jaar versoepelde de CBF, na druk van de BZB, de regelgeving. De toezichthouder legt banken niet langer een verbod op agenten aan te werven die wegens zware fout ontslagen werden, zegt BZB-voorzitter Paul van Welden. De CBF heeft daar de bevoegdheid niet voor. Het is de bank zelf die zijn agenten moet controleren, de CBF oefent enkel toezicht op de bank uit. De CBF vraagt nu dat banken omzichtig tewerkgaan bij het aanwerven van nieuwe agenten.De toezichthouder vraagt banken wel nog altijd informatie te verschaffen over agenten die ontslagen werden. Dit gebeurt zonder dat de agent inzage krijgt in het dossier, zegt van Welden. Hij zegt nog dat banken agenten soms onterecht wegens zware fout ontslaan, omdat de bank dan geen vergoeding moet betalen. Ook deze agenten komen zonder enige vorm van controle op de zwarte lijst terecht, stelt van Welden. Bij de CBF was niemand bereikbaar voor commentaar.De BZB is tevreden dat de nieuwe regelgeving over het statuut van financiële tussenpersonen eindelijk meer transparantie invoert. De nieuwe regels worden volgende week bekendgemaakt. KvH